Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Thiết bị tự động hóa » Tự động hóa Cimon » Bộ điều khiển Logic lập trình Cimon PLC XP-CP

Bộ điều khiển Logic lập trình Cimon PLC XP-CP

Bộ điều khiển Logic lập trình Cimon PLC XP-CP, CIMON-PLC is a high performance control device for large plant and related industries

XP Series: 32Bit CPU. High speed operation, Floating point operation, Large memory, Redundancy system support for large scale system

CP Series: 16 Bit CPU, Compact size, Reasonable price for medium scale system

Module CPU CM1-XP

Module CPU CM1-XP
Xem thêm

Module CPU CM1-CP

Module CPU CM1-CP
Xem thêm

Module vào/ra số (Digital I/O) cho PLC XP-CP

Module vào/ra số (Digital I/O) cho PLC XP-CP
Xem thêm

Module vào/ra tương tự (Analog I/O) cho PLC XP-CP

Module vào/ra tương tự (Analog I/O) cho PLC XP-CP
Xem thêm

Module đo đầu vào nhiệt độ (RTD & TC) cho PLC XP-CP

Module đo đầu vào nhiệt độ (RTD & TC) cho PLC XP-CP
Xem thêm

Module khác(đặc biệt) cho PLC XP-CP

Module khác(đặc biệt) cho PLC XP-CP
Xem thêm

Module mở rộng truyền thông PLC XP-CP

Module mở rộng truyền thông PLC XP-CP
Xem thêm

Module dự phòng (Redundancy) cho PLC XP-CP

Module dự phòng (Redundancy) cho PLC XP-CP
Xem thêm

Module nguồn cho PLC XP-CP

Module nguồn cho PLC XP-CP
Xem thêm

Đế cho PLC XP-CP

Đế cho PLC XP-CP
Xem thêm

Module mở rộng (Expansion) cho CPU XP-CP

Module mở rộng (Expansion) cho CPU XP-CP
Xem thêm

Phụ kiện cho PLC XP-CP

Phụ kiện cho PLC XP-CP
Xem thêm

Bộ điều khiển Logic lập trình Cimon PLC XP-CP, CIMON-PLC is a high performance control device for large plant and related industries

XP Series: 32Bit CPU. High speed operation, Floating point operation, Large memory, Redundancy system support for large scale system

CP Series: 16 Bit CPU, Compact size, Reasonable price for medium scale system