Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Thiết bị tự động hóa » Tự động hóa Cimon » Bộ điều khiển Logic lập trình Cimon PLC XP-CP » Module CPU CM1-CP

Module CPU CM1-CP

Module CPU CM1-CP, Features PID Control It operates 32Loops PID without PID module. RTC (Except CP*A type) It reads time from RTC and save it in F memory device. Input and Output Reservation It scans and detects module at designated slot

Xem tất cả 9 kết quả

Module CPU Cimon CM1-CP3A

Module CPU Cimon CM1-CP3A

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module CPU Cimon CM1-CP3B

Module CPU Cimon CM1-CP3B

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module CPU Cimon CM1-CP3P

Module CPU Cimon CM1-CP3P

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module CPU Cimon CM1-CP3U

Module CPU Cimon CM1-CP3U

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module CPU Cimon CM1-CP4A

Module CPU Cimon CM1-CP4A

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module CPU Cimon CM1-CP4B

Module CPU Cimon CM1-CP4B

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module CPU Cimon CM1-CP4C

Module CPU Cimon CM1-CP4C

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module CPU Cimon CM1-CP4D

Module CPU Cimon CM1-CP4D

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module CPU Cimon CM1-CP4U

Module CPU Cimon CM1-CP4U

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module CPU CM1-CP, Features PID Control It operates 32Loops PID without PID module. RTC (Except CP*A type) It reads time from RTC and save it in F memory device. Input and Output Reservation It scans and detects module at designated slot