Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Thiết bị tự động hóa » Tự động hóa Cimon » Bộ điều khiển Logic lập trình Cimon PLC XP-CP » Module dự phòng (Redundancy) cho PLC XP-CP

Module dự phòng (Redundancy) cho PLC XP-CP

Module dự phòng (Redundancy) cho PLC XP-CP, Functions CPU, power, base and communication redundancy available Redundancy configuration derived from the base structure In case of an error in the active CPU, the back-up CPU will switch to active status automatically Test button to easily

Xem tất cả 9 kết quả

Đế PLC 2 đầu vào nguồn 10 Slot Cimon CM1-BS10S

Đế PLC 2 đầu vào nguồn 10 Slot Cimon CM1-BS10S

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Đế PLC 2 đầu vào nguồn 5 Slot Cimon CM1-BS05S

Đế PLC 2 đầu vào nguồn 5 Slot Cimon CM1-BS05S

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Đế PLC 2 đầu vào nguồn 8 Slot Cimon CM1-BS08S

Đế PLC 2 đầu vào nguồn 8 Slot Cimon CM1-BS08S

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module CPU dự phòng Cimon CM1-XP1R

Module CPU dự phòng Cimon CM1-XP1R

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module giám sát nguồn dự phòng Cimon CM1-RPW

Module giám sát nguồn dự phòng Cimon CM1-RPW

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module giao diện dự phòng Cimon CM1-RM01A

Module giao diện dự phòng Cimon CM1-RM01A

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module mở rộng dự phòng 3 cổng Ethernet Cimon CM1-EP03A

Module mở rộng 3 cổng Ethernet Cimon CM1-EP03A

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module nguồn dự phòng Cimon CM1-SPR

Module nguồn dự phòng Cimon CM1-SPR

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module truyền thông Ethernet dự phòng Cimon CM1-RC01A

Module truyền thông Ethernet dự phòng Cimon CM1-RC01A

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module dự phòng (Redundancy) cho PLC XP-CP, Functions CPU, power, base and communication redundancy available Redundancy configuration derived from the base structure In case of an error in the active CPU, the back-up CPU will switch to active status automatically Test button to easily