Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Module ổn định đường truyền RS-485 ICP DAS tM-SG4

Lượt xem: 261

tM-SG4 CR RS-485 Pull-high/Pull-low and Termination Resistor Module (RoHS)

Vendor: ICP DAS