Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Truyền thông công nghiệp » Bộ chuyển đổi giao thức » EtherCAT Gateway

EtherCAT Gateway

EtherCAT Gateway to convert data between the protocols CAN, CANopen, DeviceNet, J1939 and Modbus, etc

Xem tất cả 4 kết quả

Bộ chuyển đổi EtherCAT sang Modbus RTU ICP DAS ECAT-2610

ECAT-2610 CR EtherCAT to Modbus RTU Gateway (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi EtherCAT sang quang Single-mode SC 25KM ICP DAS ECAT-2511

ECAT-2511-A CR
EtherCAT Single-Strand Media Converter, TX 1310 nm, RX 1550 nm, SC (RoHS)
ECAT-2511-B CR
EtherCAT Single-Strand Media Converter, TX 1550 nm, RX 1310 nm, SC (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module EtherCAT Slave Junction box 1 IN + 2-OUT ICP DAS ECAT-2512

ECAT-2512 CR
1 IN; 2-OUT EtherCAT Junction Slave Module (RoHS)
ECAT-2513 CR
1 IN; 3-OUT EtherCAT Junction Slave Module (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module EtherCAT Slave Junction box 1 IN + 3-OUT ICP DAS ECAT-2513

ECAT-2512 CR
1 IN; 2-OUT EtherCAT Junction Slave Module (RoHS)
ECAT-2513 CR
1 IN; 3-OUT EtherCAT Junction Slave Module (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

This product have more options and can be configured. Please note that some products can not be ordered without mandatory options.