Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Truyền thông công nghiệp » Bộ chuyển đổi giao thức » Ethernet/IP Gateway

Ethernet/IP Gateway

Bộ chuyển đổi giao thức Ethernet/IP, Ethernet/IP Gateway allows EtherNet/IP devices to access Modbus TCP/RTU devices or vice versa.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

This product have more options and can be configured. Please note that some products can not be ordered without mandatory options.