Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Truyền thông công nghiệp » Bộ chuyển đổi giao thức » Gateway for Power

Gateway for Power

Bộ chuyển đổi giao thức trong lĩnh vực điện lực, Gateway for Power, the Gateways are designed to convert data between protocols Modbus, IEC 61850, IEC 60870-5-101, 103, 104.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

This product have more options and can be configured. Please note that some products can not be ordered without mandatory options.