Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Truyền thông công nghiệp » Bộ chuyển đổi giao thức » HART Gateway

HART Gateway

Bộ chuyển đổi giao thức HART, HART Gateway, These Industrial Gateways are serve for data conversion between HART and Modbus, etc

Xem tất cả 4 kết quả

Bộ chuyển đổi Hart sang Profibus ICP DAS GW-7557

GW-7557-B CR
PROFIBUS/HART Gateway (RoHS)
GW-7557-M CR
PROFIBUS/HART Gateway (RoHS) (Metal casing)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi Modbus RTU/ASCII sang HART ICP DAS HRT-310

HRT-710 CR
Modbus RTU/ASCII to HART Gateway (RoHS)
HRT-310 CR
Modbus RTU/ASCII to HART Gateway (Upright) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi Modbus RTU/ASCII sang HART ICP DAS HRT-710

HRT-710 CR
Modbus RTU/ASCII to HART Gateway (RoHS)
HRT-310 CR
Modbus RTU/ASCII to HART Gateway (Upright) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi Modbus TCP/IP sang HART ICP DAS HRT-711

HRT-711 CR
Modbus TCP/UDP to HART Gateway (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

This product have more options and can be configured. Please note that some products can not be ordered without mandatory options.