Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Truyền thông công nghiệp » Bộ chuyển đổi quang điện » Bộ chuyển đổi quang điện Ethernet sang quang

Bộ chuyển đổi quang điện Ethernet sang quang

Bộ chuyển đổi quang điện Ethernet sang quang, Optical media converters are designed with variety of connectors and transmission distance. They can work in normal or extended temperature range.

Hiển thị 1–10 trong 21 kết quả

Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng Ethernet + 1 cổng quang 3Onedata Model1100

Model1100-MM:
1-port 10/100Base-T(X) + 1-port 100Base-FX Multi-mode SC/ST/FC, 5VDC
Model1100-SM:
1-port 10/100Base-T(X) + 1-port 1000Base-FX Single-mode SC/ST/FC, 5VDC
Model1100-SS:
1-port 10/100Base-T(X) + 1-port 1000Base-FX Single-mode, single fiber SC/ST/FC, 5VDC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng Ethernet + 1 cổng quang SFP 3Onedata Model3010

Model3010:
1-port 10/100M media converter with one SFP slot, 5VDC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng Gigabit Ethernet + 1 cổng quang Gigabit 3Onedata Model3012

Model3012-MM:
1-port 10/100/1000Base-T(X) + 1-port 1000Base-SX/LX Multi-mode SC/ST/FC, 5VDC
Model3012-SM:
1-port 10/100/1000Base-T(X) + 1-port 1000Base-SX/LX Single-mode SC/ST/FC, 5VDC
Model3012-SS:
1-port 10/100/1000Base-T(X) + 1-port 1000Base-SX/LX Single-mode, single fiber SC/ST/FC, 5VDC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng Gigabit Ethernet + 1 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata Model3011

Model3011:
1-port 10/100/1000M media converter with one SFP slot, 5VDC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi quang điện 2 cổng Ethernet + 1 cổng quang 3Onedata Model1200

Model1200-MM:
2-port 10/100Base-T(X) + 1-port 100Base-FX Multi-mode SC/ST/FC, 5VDC
Model1200-SM:
2-port 10/100Base-T(X) + 1-port 1000Base-FX Single-mode SC/ST/FC, 5VDC
Model1200-SS:
2-port 10/100Base-T(X) + 1-port 1000Base-FX Single-mode, single fiber SC/ST/FC, 5VDC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi quang điện công nghiệp 1 cổng Ethernet + 1 cổng quang 3Onedata IMC101B-F

IMC101B-F(M):
1-port 10/100Base-T(X) + 1-port 100Base-FX Multi-mode SC/ST/FC, 12~48VDC
IMC101B-F(S):
1-port 10/100Base-T(X) + 1-port 100Base-FX Single-mode SC/ST/FC, 12~48VDC
IMC101B-F(SS):
1-port 10/100Base-T(X) + 1-port 100Base-FX Single-mode, single fiber SC/ST/FC, 12~48VDC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi quang điện công nghiệp 1 cổng Ethernet + 1 cổng quang 3Onedata IMC101M

IMC101M(1-port Managed Industrial Ethernet Media Converter)

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi quang điện công nghiệp 1 cổng Gigabit Ethernet + 1 cổng Gigabit quang SFP 3Onedata IMC101GT-GS

IMC101GT-GS:
1-port 10/100/1000Base-T(X) + 1-port 1000Base-FX(SFP slots), 12~48VDC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi quang điện công nghiệp 1 cổng Gigabit Ethernet +1 cổng Gigabit quang 3Onedata IMC101GT-1GF

IMC101GT-1GF(M):
1-port 10/100/1000Base-T(X) + 1-port 1000Base-FX Multi-mode SC/ST/FC, 12~48VDC
IMC101GT-1GF(S):
1-port 10/100/1000Base-T(X) + 1-port 1000Base-FX Single-mode SC/ST/FC, 12~48VDC
IMC101GT-1GF(SS):
1-port 10/100/1000Base-T(X) + 1-port 1000Base-FX Single-mode, single fiber SC/ST/FC, 12~48VDC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi quang điện công nghiệp 1 cổng PoE Ethernet + 1 cổng quang 3Onedata IPMC101-1F-POE

IPMC101-1F-POE is a kind of industrial PoE media converter, it support 1 10Base-T/100Base-TX port and 1 100Base-FX Fiber port

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata
1 2 3

Bộ chuyển đổi quang điện Ethernet sang quang, Optical media converters are designed with variety of connectors and transmission distance. They can work in normal or extended temperature range.