Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Truyền thông công nghiệp » Bộ chuyển đổi Video sang quang

Bộ chuyển đổi Video sang quang

Bộ chuyển đổi Video sang quang, Digital Video Optical Transceivers

Hiển thị 1–10 trong 12 kết quả

Bộ chuyển đổi 1 kênh Video + Data sang quang 3Onedata SWV60101

SWV60100:
1 channel video, FC(SC/ST optional), 5VDC
SWV60101:
1 channel video + 1 channel reverse data, FC/SC, 5VDC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi 1 kênh Video sang quang 3Onedata SWV60100

SWV60100:
1 channel video, FC(SC/ST optional), 5VDC
SWV60101:
1 channel video + 1 channel reverse data, FC/SC, 5VDC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi 16 kênh Video + Data sang quang 3Onedata SWV61601

SWV61600:
16 channels video, SFP(1.25G), 85-260VAC
SWV61601:
16 channels video + 1 channel reverse data, SFP(1.25G), 85-260VAC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi 16 kênh Video sang quang 3Onedata SWV61600

SWV61600:
16 channels video, SFP(1.25G), 85-260VAC
SWV61601:
16 channels video + 1 channel reverse data, SFP(1.25G), 85-260VAC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi 2 kênh Video + Data sang quang 3Onedata SWV60201

SWV60200:
2 channels video, FC(SC/ST optional), 5VDC
SWV60201:
2 channels video + 1 channel reverse data, FC/SC, 5VDC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi 2 kênh Video sang quang 3Onedata SWV60200

SWV60200:
2 channels video, FC(SC/ST optional), 5VDC
SWV60201:
2 channels video + 1 channel reverse data, FC/SC, 5VDC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata
not avaiable

Bộ chuyển đổi 4 kênh Video + Data sang quang 3Onedata SWV60401

SWV60400:
4 channels video, FC(SC/ST optional), 5VDC
SWV60401:
4 channels video + 1 channel reverse data, FC/SC, 5VDC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata
not avaiable

Bộ chuyển đổi 4 kênh Video sang quang 3Onedata SWV60400

SWV60400:
4 channels video, FC(SC/ST optional), 5VDC
SWV60401:
4 channels video + 1 channel reverse data, FC/SC, 5VDC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi 64 kênh Video + Data sang quang 3Onedata SWV66401

SWV66400:
64 channels video, SFP(1.25G), 85-260VAC
SWV66401:
64 channels video + 1 channel reverse data, SFP(1.25G), 85-260VAC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi 64 kênh Video sang quang 3Onedata SWV66400

SWV66400:
64 channels video, SFP(1.25G), 85-260VAC
SWV66401:
64 channels video + 1 channel reverse data, SFP(1.25G), 85-260VAC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata
1 2

This product have more options and can be configured. Please note that some products can not be ordered without mandatory options.