Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Truyền thông công nghiệp » Switch công nghiệp » Switch công nghiệp Rack Mount (Unmanaged)

Switch công nghiệp Rack Mount (Unmanaged)

Switch công nghiệp Rack Mount (Unmanaged), Unmanaged Rackmount Industrial Ethernet Switches

Hiển thị 1–10 trong 21 kết quả

Switch công nghiệp 12 cổng Ethernet + 12 cổng quang 3Onedata IES1024-12F

IES1024-12F(M):
12-port 10/100Base-T(X) + 12-port 100Base-FX Multi-mode SC/ST/FC , 100~240VAC/DC
IES1024-12F(S):
12-port 10/100Base-T(X) + 12-port 100Base-FX Single-mode SC/ST/FC , 100~240VAC/DC
IES1024-12F(SS):
12-port 10/100Base-T(X) + 12-port 100Base-FX Single-mode, single fiber SC/ST/FC , 100~240VAC/DC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp 12 cổng Ethernet + 12 cổng quang+ 4 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata IES1028-4GS-12F

IES1028-4GS-12F(M):
12-port 10/100Base-T(X) + 12-port 100Base-FX Multi-mode SC/ST/FC + 4 port 1000Base-FX(SFP socket), 100~240VAC/DC
IES1028-4GS-12F(S):
12-port 10/100Base-T(X) + 12-port 100Base-FX Single-mode SC/ST/FC + 4 port 1000Base-FX(SFP socket), 100~240VAC/DC
IES1028-4GS-12F(SS):
12-port 10/100Base-T(X) + 12-port 100Base-FX Single-mode, single fiber SC/ST/FC+ 4 port 1000Base-FX(SFP socket), 100~240VAC/DC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp 16 cổng Ethernet + 8 cổng quang 3Onedata IES1024-8F

IES1024-8F(M):
16-port 10/100Base-T(X) + 8-port 100Base-FX Multi-mode SC/ST/FC , 100~240VAC/DC
IES1024-8F(S):
16-port 10/100Base-T(X) + 8-port 100Base-FX Single-mode SC/ST/FC , 100~240VAC/DC
IES1024-8F(SS):
16-port 10/100Base-T(X) + 8-port 100Base-FX Single-mode, single fiber SC/ST/FC , 100~240VAC/DC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp 16 cổng Ethernet + 8 cổng quang+ 4 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata IES1028-4GS-8F

IES1028-4GS-8F(M):
16-port 10/100Base-T(X) + 8-port 100Base-FX Multi-mode SC/ST/FC + 4 port 1000Base-FX(SFP socket), 100~240VAC/DC
IES1028-4GS-8F(S):
16-port 10/100Base-T(X) + 8-port 100Base-FX Single-mode SC/ST/FC + 4 port 1000Base-FX(SFP socket), 100~240VAC/DC
IES1028-4GS-8F(SS):
16-port 10/100Base-T(X) + 8-port 100Base-FX Single-mode, single fiber SC/ST/FC+ 4 port 1000Base-FX(SFP socket), 100~240VAC/DC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp 16 cổng Ethernet 3Onedata ES1016

ES1016:
16-port 10/100Base-T(X), 100~240VAC/DC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp 16 cổng Ethernet 3Onedata IES1016

IES1016:
16-port 10/100Base-T(X) Industrial Ethernet Switch, Rack mounted , DC100~300V or AC85~264V

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp 20 cổng Ethernet + 4 cổng quang 3Onedata IES1024-4F

IES1024-4F(M):
20-port 10/100Base-T(X) + 4-port 100Base-FX Multi-mode SC/ST/FC , 100~240VAC/DC
IES1024-4F(S):
20-port 10/100Base-T(X) + 4-port 100Base-FX Single-mode SC/ST/FC , 100~240VAC/DC
IES1024-4F(SS):
20-port 10/100Base-T(X) + 4-port 100Base-FX Single-mode, single fiber SC/ST/FC , 100~240VAC/DC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp 20 cổng Ethernet + 4 cổng quang+ 4 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata IES1028-4GS-4F

IES1028-4GS-4F(M):
20-port 10/100Base-T(X) + 4-port 100Base-FX Multi-mode SC/ST/FC + 4 port 1000Base-FX(SFP socket), 100~240VAC/DC
IES1028-4GS-4F(S):
20-port 10/100Base-T(X) + 4-port 100Base-FX Single-mode SC/ST/FC + 4 port 1000Base-FX(SFP socket), 100~240VAC/DC
IES1028-4GS-4F(SS):
20-port 10/100Base-T(X) + 4-port 100Base-FX Single-mode, single fiber SC/ST/FC+ 4 port 1000Base-FX(SFP socket), 100~240VAC/DC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp 22 cổng Ethernet + 2 cổng quang 3Onedata IES1024-2F

IES1024-2F(M):
22-port 10/100Base-T(X) + 2-port 100Base-FX Multi-mode SC/ST/FC , 100~240VAC/DC
IES1024-2F(S):
22-port 10/100Base-T(X) + 2-port 100Base-FX Single-mode SC/ST/FC , 100~240VAC/DC
IES1024-2F(SS):
22-port 10/100Base-T(X) + 2-port 100Base-FX Single-mode, single fiber SC/ST/FC , 100~240VAC/DC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp 22 cổng Ethernet + 2 cổng quang+ 4 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata IES1028-4GS-2F

IES1028-4GS-2F(M):
22-port 10/100Base-T(X) + 2-port 100Base-FX Multi-mode SC/ST/FC + 4 port 1000Base-FX(SFP socket), 100~240VAC/DC
IES1028-4GS-2F(S):
22-port 10/100Base-T(X) + 2-port 100Base-FX Single-mode SC/ST/FC + 4 port 1000Base-FX(SFP socket), 100~240VAC/DC
IES1028-4GS-2F(SS):
22-port 10/100Base-T(X) + 2-port 100Base-FX Single-mode, single fiber SC/ST/FC+ 4 port 1000Base-FX(SFP socket), 100~240VAC/DC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata
1 2 3

Switch công nghiệp Rack Mount (Unmanaged), Unmanaged Rackmount Industrial Ethernet Switches