Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Tự động hóa Cimon » Bộ điều khiển Logic lập trình Cimon PLC

Bộ điều khiển Logic lập trình Cimon PLC

Bộ điều khiển Logic lập trình Cimon PLC, CIMON-PLC is a high performance control device for large plant and related industries., CIMON-PLC is a high performance control device for large plant and related industries

XP Series: 32Bit CPU. High speed operation, Floating point operation, Large memory, Redundancy system support for large scale system

CP Series: 16 Bit CPU, Compact size, Reasonable price for medium scale system

Low-end Application / S Series

Module CPU CM1/CM3

Bộ lập trình điều khiển logic (PLC), Module CPU CM1/CM3
Xem thêm

Module vào/ra số (Digital I/O)

Module vào/ra số (Digital I/O) cho PLC Cimon, CM1, CM3
Xem thêm

Module vào/ra tương tự (Analog I/O)

Module vào/ra tương tự (Analog I/O), PLC Cimon CM1, CM3
Xem thêm

Module mở rộng (Expansion) khác

Module mở rộng (Expansion) khác cho PLC Cimon, CM1, CM3
Xem thêm

Module nguồn cho PLC

Module nguồn cho PLC Cimon CM1- XP, CP
Xem thêm

Phụ kiện cho PLC

Phụ kiện cho PLC Cimon, CM1, CM3
Xem thêm

Bộ điều khiển Logic lập trình Cimon PLC