Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Tự động hóa Cimon » Bộ điều khiển Logic lập trình Cimon PLC » Module mở rộng (Expansion) khác

Module mở rộng (Expansion) khác

Module mở rộng (Expansion) khác cho PLC Cimon, CM1, CM3

Hiển thị 1–10 trong 16 kết quả

Module 2 kênh bộ đếm tốc độ cao HSC(High Speed Counter) Cimon CM1-HS02C

CM1-HS02C

Module 2 kênh bộ đếm tốc độ cao HSC(High Speed Counter) Cimon CM1-HS02C

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module 2 kênh bộ đếm tốc độ cao HSC(High Speed Counter) Cimon CM1-HS02E

CM1-HS02E

Module 2 kênh bộ đếm tốc độ cao HSC(High Speed Counter) Cimon CM1-HS02E

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module 2 kênh bộ đếm tốc độ cao HSC(High Speed Counter) Cimon CM1-HS02F

CM1-HS02F

Module 2 kênh bộ đếm tốc độ cao HSC(High Speed Counter) Cimon CM1-HS02F

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module 2 kênh đầu vào Load Cell (Strain Gage) Cimon CM1-WG02C

CM1-WG02C

Module 2 kênh đầu vào Load Cell (Strain Gage) Cimon CM1-WG02C

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module 4 kênh đầu vào nhiệt độ RTD (PT100, JPT100) Cimon CM1-RD04A

CM1-RD04A

Module 4 kênh đầu vào nhiệt độ RTD (PT100, JPT100) Cimon CM1-RD04A

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module 4 kênh đầu vào nhiệt độ RTD (PT1000) Cimon CM1-RD04B

CM1-RD04B

Module 4 kênh đầu vào nhiệt độ RTD (PT1000) Cimon CM1-RD04B

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module 4 kênh đầu vào nhiệt độ RTD Cimon CM3-SP04ERO

CM3-SP04ERO

Module 4 kênh đầu vào nhiệt độ RTD Cimon CM3-SP04ERO

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module 4 kênh đầu vào nhiệt độ TC Cimon CM3-SP04ETO

CM3-SP04ETO

Module 4 kênh đầu vào nhiệt độ TC Cimon CM3-SP04ETO

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module 8 kênh đầu vào nhiệt độ Thermistor (NTC) Cimon CM1-TH08A

CM1-TH08A

Module 8 kênh đầu vào nhiệt độ Thermistor (NTC) Cimon CM1-TH08A

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module mở rộng 1 cổng Ethernet Cimon CM1-EP01A

Module mở rộng 1 cổng Ethernet Cimon CM1-EP01A

Đọc tiếp
Vendor: Cimon
1 2

Module mở rộng (Expansion) khác cho PLC Cimon, CM1, CM3