Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Tự động hóa Cimon » Bộ điều khiển Logic lập trình Cimon PLC » Module vào/ra số (Digital I/O)

Module vào/ra số (Digital I/O)

Module vào/ra số (Digital I/O) cho PLC Cimon, CM1, CM3

Hiển thị 1–10 trong 17 kết quả

Module 16 kênh đầu ra Relay số DO Cimon CM1-YR16E

CM1-YR16E

Module 16 kênh đầu ra Relay số DO Cimon CM1-YR16E

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module 16 kênh đầu ra số DO Cimon CM1-YT16E

CM1-YT16E

Module 16 kênh đầu ra số DO Cimon CM1-YT16E

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module 16 kênh đầu ra số DO Cimon CM1-YT16F

CM1-YT16F

Module 16 kênh đầu ra số DO Cimon CM1-YT16F

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module 16 kênh đầu vào số DI +16 kênh đầu ra số DO Cimon CM3-SP32EDT

CM3-SP32EDT

Module 16 kênh đầu vào số DI +16 kênh đầu ra số DO Cimon CM3-SP32EDT

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module 16 kênh đầu vào số DI Cimon CM1-XD16B

CM1-XD16B

Module 16 kênh đầu vào số DI Cimon CM1-XD16B

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module 16 kênh đầu vào số DI Cimon CM1-XD16E

CM1-XD16E

Module 16 kênh đầu vào số DI Cimon CM1-XD16E

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module 16 kênh đầu vào số DI Cimon CM1-XD16W

CM1-XD16W

Module 16 kênh đầu vào số DI Cimon CM1-XD16W

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module 32 kênh đầu ra số DO Cimon CM1-YT32E

CM1-YT32E

Module 32 kênh đầu ra số DO Cimon CM1-YT32E

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module 32 kênh đầu ra số DO Cimon CM1-YT32F

CM1-YT32F

Module 32 kênh đầu ra số DO Cimon CM1-YT32F

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module 32 kênh đầu ra số DO Cimon CM3-SP32EOT

CM3-SP32EOT

Module 32 kênh đầu ra số DO Cimon CM3-SP32EOT

Đọc tiếp
Vendor: Cimon
1 2

Module vào/ra số (Digital I/O) cho PLC Cimon, CM1, CM3