Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Tự động hóa Cimon » Bộ điều khiển Logic lập trình Cimon PLC » Module vào/ra tương tự (Analog I/O)

Module vào/ra tương tự (Analog I/O)

Module vào/ra tương tự (Analog I/O), PLC Cimon CM1, CM3

Hiển thị 1–10 trong 13 kết quả

Module 2 kênh đầu vào tương tự + 2 kênh đầu ra tương tự Cimon CM3-SP04EAA

CM3-SP04EAA

Module 2 kênh đầu vào tương tự + 2 kênh đầu ra tương tự Cimon CM3-SP04EAA

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module 4 kênh đầu ra tương tự AO Cimon CM1-DA04I

CM1-DA04I

Module 4 kênh đầu ra tương tự AO Cimon CM1-DA04I

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module 4 kênh đầu ra tương tự AO Cimon CM1-DA04V

CM1-DA04V

Module 4 kênh đầu ra tương tự AO Cimon CM1-DA04V

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module 4 kênh đầu ra tương tự AO Cimon CM1-DA04VA

CM1-DA04VA

Module 4 kênh đầu ra tương tự AO Cimon CM1-DA04VA

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module 4 kênh đầu vào tương tự AI Cimon CM1-AD04VI

CM1-AD04VI

Module 4 kênh đầu vào tương tự AI Cimon CM1-AD04VI

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module 4 kênh đầu vào tương tự AI Cimon CM1-AD04W

CM1-AD04W

Module 4 kênh đầu vào tương tự AI Cimon CM1-AD04W

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module 4 kênh đầu vào tương tự Cimon CM3-SP04EAO

CM3-SP04EAO

Module 4 kênh đầu vào tương tự Cimon CM3-SP04EAO

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module 8 kênh đầu ra tương tự AO Cimon CM1-DA08I

CM1-DA08I

Module 8 kênh đầu ra tương tự AO Cimon CM1-DA08I

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module 8 kênh đầu ra tương tự AO Cimon CM1-DA08V

CM1-DA08V

Module 8 kênh đầu ra tương tự AO Cimon CM1-DA08V

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module 8 kênh đầu ra tương tự AO Cimon CM1-DA08VA

CM1-DA08VA

Module 8 kênh đầu ra tương tự AO Cimon CM1-DA08VA

Đọc tiếp
Vendor: Cimon
1 2

Module vào/ra tương tự (Analog I/O), PLC Cimon CM1, CM3