Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Tự động hóa Cimon » Bộ điều khiển Logic lập trình Cimon PLC » Phụ kiện cho PLC

Phụ kiện cho PLC

Phụ kiện cho PLC Cimon, CM1, CM3

Hiển thị 1–10 trong 15 kết quả

Adapter đầu nối cáp Profibus cho module CM1-PD01A Cimon RP-DPC01A

Profibus communication adaptor

RP-DPC01A Profibus connector Ass’y (used w/ CM1-PD01A and Rio)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Bảng mạch kết nối Terminal Cimon CM0-TB32M

CM0-TB32M

Bảng mạch kết nối Terminal Cimon CM0-TB32M

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Cáp kết nối CM0-TB32M with CM1-XD32C, YT32A, YT32B, HS02C/F, HS02E Cimon CM0-SCB15I

CM0-SCB15I Connection cable for CM0-TB32M with CM1-XD32C, YT32A, YT32B, HS02C/F, HS02E

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Cáp kết nối IO 16/16 cho PLC-S Cimon CM0-SCB15E

IO 16/16 Cable for PLC-S Cimon CM0-SCB15E, Connection Cable for CM0-TB32M with CM3-SP32EDO, CM3-SP32EOT

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Cáp kết nối IO 16/16 cho PLC-S Cimon CM0-SCB15M

IO 16/16 Cable for PLC-S Cimon CM0-SCB15M, Connection Cable for CM0-TB32M with CM3-SP32MDT, CM3-SP32EDT module

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Cáp kết nối module mở rộng cho PLC XP-CP Cimon CM0-CBE05

Expansion Cable for XP/CP Series CM0-CBE05

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Cáp kết nối module mở rộng cho PLC XP-CP Cimon CM0-CBE10

Expansion Cable for XP/CP Series CM0-CBE10

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Cáp kết nối module mở rộng cho PLC XP-CP Cimon CM0-CBE15

Expansion Cable for XP/CP Series CM0-CBE15

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Cáp lập trình PLC XP-CP Cimon CM0-CBL15

Loader Cable Cimon CM0-CBL15

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Cáp lập trình PLC XP-CP Cimon CM0-CBL30

Loader Cable Cimon CM0-CBL30

Đọc tiếp
Vendor: Cimon
1 2

Phụ kiện cho PLC Cimon, CM1, CM3