Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Tự động hóa Cimon » Màn hình cảm ứng XPANEL (HMI)

Màn hình cảm ứng XPANEL (HMI)

Màn hình cảm ứng XPANEL (HMI), Industrial Operating Touch Panel CIMON Xpanel, CIMON-XPANEL is a Windows CE based HMI unit which is combined of S/W and H/W suitable for various of needs in industrial sites.

Hiển thị 1–10 trong 36 kết quả

Màn hình cảm ứng HMI 3.5 inch kết nối Modbus Ethernet + RS-232/485 + card mở rộng ICP DAS VPD-133

VPD-133 CR 3.5” Touch HMI device with Ethernet, RS-232/RS-485, USB, RTC, Rubber Keypad, support XV-board (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel 12 inch Cimon CM-XT12CD-A

CM-XT12CD-A

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel 12 inch Cimon CM-XT12CD-A

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel 15 inch Cimon CM-XT15CD-A

CM-XT15CD-A

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel 15 inch Cimon CM-XT15CD-A

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel 4 inch Cimon CM-XT04CD-DE

CM-XT04CD-DE

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel 4 inch Cimon CM-XT04CD-DE

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel 4 inch Cimon CM-XT04CD-DN

CM-XT04CD-DN

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel 4 inch Cimon CM-XT04CD-DN

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel 7 inch Cimon CM-XT07CD-AE

CM-XT07CD-AE

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel 7 inch Cimon CM-XT07CD-AE

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel 7 inch Cimon CM-XT07CD-AN

CM-XT07CD-AN

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel 7 inch Cimon CM-XT07CD-AN

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel 7 inch Cimon CM-XT07CD-DE

CM-XT07CD-DE

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel 7 inch Cimon CM-XT07CD-DE

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel 7 inch Cimon CM-XT07CD-DN

CM-XT07CD-DN

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel 7 inch Cimon CM-XT07CD-DN

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Màn hình cảm ứng Touch HMI 2.8” LCD ICP DAS TPD-283-M3

TPD-283-M3 CR 2.8” Touch HMI device with Ethernet, PoE (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS
1 2 3 4

Màn hình cảm ứng XPANEL (HMI), Industrial Operating Touch Panel CIMON Xpanel, CIMON-XPANEL is a Windows CE based HMI