Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

UNIPULSE Việt Nam, Đại diện phân phối thiết bị hãng UNIPULSE tại Việt Nam

UNIPULSE

Cảm biến đo tải trọng (Tension/compression Load Cell) UNIPULSE URM-50 N, 100 N, 200 N, 500 N

Cảm biến đo tải trọng (Tension/compression Load Cell) UNIPULSE URM-50 N, 100 N, 200 N, 500 N. Tension/compression type load cell

Đọc tiếp
Vendor: UNIPULSE

Đồng hồ đo momen xoắn UTMⅡ/UTMV UNIPULSE UTMV-±0.1 Nm, ±0.5 Nm, ±1 Nm, ±5 Nm, ±10 Nm, ±50 Nm, ±100 Nm, ±500 Nm, ±1000 Nm, ±5000 Nm

Đồng hồ đo momen xoắn UTMⅡ/UTMV UNIPULSE UTMV-±0.1 Nm, ±0.5 Nm, ±1 Nm, ±5 Nm, ±10 Nm, ±50 Nm, ±100 Nm, ±500 Nm, ±1000 Nm, ±5000 Nm

Đọc tiếp
Vendor: UNIPULSE

Đồng hồ đo momen xoắn trượt UNIPULSE UTMⅢ 0.05 Nm, 0.1 Nm, 0.2 Nm, 0.5 Nm, 1 Nm, 2 Nm, 5 Nm, 10 Nm, 20 Nm, 50 Nm

Đồng hồ đo momen xoắn trượt UNIPULSE UTMⅢ 0.05 Nm, 0.1 Nm, 0.2 Nm, 0.5 Nm, 1 Nm, 2 Nm, 5 Nm, 10 Nm, 20 Nm, 50 Nm. Slip-ring-less rotating torque meter

Đọc tiếp
Vendor: UNIPULSE

Cảm biến đo momen xoắn tùy chọn mã hóa vòng quay cho UTMⅢ UNIPULSE UTMⅢ(R)-0.05 Nm, 0.1 Nm, 0.2 Nm, 0.5 Nm, 1 Nm, 2 Nm, 5 Nm, 10 Nm, 20 Nm, 50 Nm

Cảm biến đo momen xoắn tùy chọn mã hóa vòng quay cho UTMⅢ UNIPULSE UTMⅢ(R)-0.05 Nm, 0.1 Nm, 0.2 Nm, 0.5 Nm, 1 Nm, 2 Nm, 5 Nm, 10 Nm, 20 Nm, 50 Nm. Rotary encoder option for UTMⅢ series

Đọc tiếp
Vendor: UNIPULSE

Máy dò kim cầm tay Unipulse NPS-200

Máy dò kim cầm tay Unipulse NPS-200. Needle detector

Đọc tiếp
Vendor: UNIPULSE

Thiết bị kiểm tra lực kẹp trong gia công chính xác Unipulse GRIP MASTER

Thiết bị kiểm tra lực kẹp trong gia công chính xác Unipulse GRIP MASTER. Grip force checker

Đọc tiếp
Vendor: UNIPULSE

Thiết bị tự động bù lỗi lắp ráp Unipulse CenterMaster

Thiết bị tự động bù lỗi lắp ráp Unipulse CenterMaster. Automatically compensating column point errors in press fitting process

Đọc tiếp
Vendor: UNIPULSE

Giám sát đo rung Unipulse V100

Giám sát đo rung Unipulse V100. Vibration monitor

Đọc tiếp
Vendor: UNIPULSE

Bộ hiển thị ngoài màn hình lớn Unipulse LD557A

Bộ hiển thị ngoài màn hình lớn Unipulse LD557A. Simple splash proof and dustproof type large display

Đọc tiếp
Vendor: UNIPULSE

Bộ hiển thị ngoài Unipulse LD514

Bộ hiển thị ngoài Unipulse LD514. Green LED adopted; Compact size external display

Đọc tiếp
Vendor: UNIPULSE
1 2 3 4 5 6 10