Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Module USB 8 kênh đầu vào tương tự ICP DAS USB-2019

Lượt xem: 283

USB-2019/S 8-channel Universal Analog Input Module with High Voltage Protection (RoHS), include CN-1824

Vendor: ICP DAS