Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Module USB 5 AI +2 AO + 2 DI + 2 DO ICP DAS USB-2026

Lượt xem: 365

USB-2026 5-channel Analog Input, 2-channel Analog Output, 2-channel Digital Input and 2-channel Digital Output Module

Vendor: ICP DAS