Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Module USB 32 kênh đầu ra số ICP DAS USB-2045-32

Lượt xem: 348

USB-2045-32 CR 32 Sink-type Digital Output Channels with Overload Protection (RoHS)

Vendor: ICP DAS