Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Module USB 16 kênh đầu ra số ICP DAS USB-2045

Lượt xem: 344

USB-2045 CR 16 Sink-type Digital Output Channels with Overload Protection (RoHS)

Vendor: ICP DAS