Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Máy tính nhúng (máy tính không quạt) cho lĩnh vực giao thông (Vehicle, Railway và Marine PC) hãng Axiomtek

Máy tính nhúng (máy tính không quạt) cho lĩnh vực giao thông (Vehicle, Railway và Marine PC) hãng Axiomtek

Lượt xem: 149

Máy tính nhúng (máy tính không quạt) cho lĩnh vực giao thông (Vehicle, Railway và Marine PC) hãng Axiomtek

Model CPU Chipset I/O Power Input Certificate
tBOX500-510-FL 7th gen Intel® Core™ i7/i5/i3 & Celeron® SoC Integrated 1 x LAN, 4 x USB, 1 x COM, 2 x modular IO slot 9 ~ 36 VDC (typical: 12/24 VDC); 16.8 ~ 137.5 VDC (typical: 24/48/72/96/110 VDC) CE (Class A), FCC, EN 50155, EN 50121, EN 45545-2, E-Mark and ISO 7637-2 certified; DNV 2.4 and IEC 60945 compliant
tBOX100-838-FL Atom® E3845 SoC Integrated 2 x LAN, 2 x USB, 1 x COM, 1 x VGA, 5 x BNC (4 x video-in/1 x audio-in ) 9-36 VDC (typical:12/24 VDC), 14 ~ 32 VDC (typical: 24 VDC) CE (Class A) certified; E-Mark, ISO 7637-2 EN 50155, EN 50121, DNV 2.4, IEC 60945 compliant
tBOX324-894-FL 7th Generation Core™ i7/i5/i3 & Celeron® SoC Integrated 4 x LAN, 4 x USB, 3 x isolated COM, 1 x 4-in/4-out isolated DIO, 1 x isolated CAN bus, 1 x DVI-I, 1 x VGA 9-36 VDC (typical: 12/24 VDC), 14-32 VDC (typical: 24 VDC), 77-137.5 VDC (typical: 110 VDC) CE (Class A), EN 50155, EN 50121, E-Mark, ISO 7637, and IEC 60945 certified, DNV 2.4 compliant
tBOX810-838-FL Atom® E3845/E3827 SoC Integrated 2 x LAN, 2 x USB, 2 x COM, 1 x DIO, 1 x VGA 9 ~ 36 VDC, typical: 12/24 VDC; 14 ~ 32 VDC, typical: 24 VDC CE (Class A), EN 50155, EN 50121, E-Mark, ISO 7637-2, IEC 60945, DNV 2.4 certified
tBOX313-835-FL Atom™ E3845 SoC Integrated 2 x LAN, 2 x USB, 4 x isolated COM, 1 x COM, 1 x isolated DIO, 1 x isolated CAN bus, 2 x HDMI, 1 x VGA 12/24 VDC (9-36 VDC) E-Mark, ISO 7637 certified; EN45545-2 compliant
tBOX323-835-FL Atom™ E3845 SoC Integrated 2 x LAN, 2 x USB, 4 x isolated COM, 1 x isolated DIO, 1 x HDMI, 1 x VGA 24V/110VDC EN 50155, EN 50121 certified; EN 45545-2 compliant
tBOX322-882-FL 4th Generation Core™ i7/i3 SoC Integrated 2 x LAN, 3 x USB, 2 x isolated COM, 1 x 6-in/2-out isolated DIO, 1 x HDMI, 1 x DVI-I 14 – 32 VDC EN 50155, EN 50121, EN 45545, EN 60950, CE
tBOX330-870-FL 3rd Generation Core™ i7/i3 QM77 4 x LAN, 4 x USB, 3 x COM, 1 x 4-In/Out DIO, 1 x CAN bus, 1 x 4-in/4-out DIO, 1 x VGA, 1 x DVI-D 14~32VDC IEC60945 certifiied, EN45545-2 compliant
tBOX312-870-FL 3rd Generation Core™ i7/i3 QM77 4 x LAN, 4 x USB, 3 x COM, 1 x 4-in/out DIO, 1 x CAN bus, 1 x 4-in/4-out DIO, 1 x VGA, 1 x DVI-D 9 – 36VDC E-Mark, ISO 7637, EN 60950
tBOX321-870-FL 3rd Generation Core™ i7/i3 QM77 4 x LAN, 4 x USB, 4 x COM, 1 x 4-in/4-out DIO, 1 x VGA, 1 x DVI-D 14 – 32 VDC EN50155, EN50121, EN45545, EN60950, CE

 

tBOX320-852-FL Core™2 Duo SP9300 or Celeron® M 723 GM45 + ICH9M 2 x LAN, 4 x USB, 4 x isolated COM, 1 x 6-in/2-out isolated DIO, 1 x VGA, 1 x DVI-D 12 – 32 VDC EN50155, EN50121 certified & EN45545, EN60950 compliant

 

Bình luận