Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Camera quan sát » Video Recorders and NVR Systems

Video Recorders and NVR Systems

Video Recorders and NVR Systems

Embedded Surveillance Servers

Mobile Embedded Surveillance Server for use as a vehicle computer with wide selection of I / O, graphics and computationally powerful Intel Turbo Boost / Intel Hyper-Threading
Xem thêm

Rackmount Standalone NVRs

Intelligent Video Surveillance and Surveillance for the vehicle fleet for rack mounting.
Xem thêm

Desktop Standalone NVRs

Intelligent Video Surveillance barebone solutions in desktop version.
Xem thêm

Video Recorders and NVR Systems NEXCOM, ICP DAS