Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Wellintech

Wellintech Việt Nam, Đại diện phân phối phần mềm hãng Wellintech tại Việt Nam

Wellintech

Phần mềm quản lý sản xuất MES KingFusion

Phần mềm quản lý sản xuất MES KingFusion, First Configurable MES Platform in the World

Đọc tiếp
Vendor: Wellintech

Phần mềm truyền thông kết nối thiết bị KingIOServer

Phần mềm truyền thông kết nối thiết bị KingIOServer, Support Data Communication Equipments

Đọc tiếp
Vendor: Wellintech

Phần mềm thu thập dữ liệu thời gian thực KingHistorian

Phần mềm thu thập dữ liệu thời gian thực KingHistorian, Commercial Industrial Real-time Database

Đọc tiếp
Vendor: Wellintech

Phần mềm SCADA KINGSCADA

Phần mềm SCADA KINGSCADA, Phần mềm tự động hóa SCADA KINGSCADA

Đọc tiếp
Vendor: Wellintech

Phần mềm SCADA KINGVIEW

Phần mềm SCADA KINGVIEW, Phần mềm tự động hóa SCADA KingView

Đọc tiếp
Vendor: Wellintech