Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Bộ lập trình nhúng ICP DAS WP-5141

Lượt xem: 189

WP-5141-EN CR Standard WinPAC-5000 (English Version of OS) (RoHS)
WP-5141-TC CR Standard WinPAC-5000 (Traditional Chinese Version of OS) (RoHS)
WP-5141-SC CR Standard WinPAC-5000 (Simplified Chinese Version of OS) (RoHS)

Vendor: ICP DAS