Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Bộ lập trình nhúng ICP DAS WP-5146-OD

Lượt xem: 301

WP-5146-OD-EN CR InduSoft and ISaGRAF based WinPAC-5000 with Audio (English Version of OS) (RoHS)
WP-5146-OD-TC CR InduSoft and ISaGRAF based WinPAC-5000 with Audio (Traditional Version of OS) (RoHS)
WP-5146-OD-SC CR InduSoft and ISaGRAF based WinPAC-5000 with Audio (Simplified Version of OS) (RoHS)

Vendor: ICP DAS