Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Sản phẩm » Bộ lập trình nhúng InduSoft and ISaGRAF based WinPAC-5000 with Audio ICP DAS WP-5146-OD

Bộ lập trình nhúng InduSoft and ISaGRAF based WinPAC-5000 with Audio ICP DAS WP-5146-OD

Lượt xem: 152

WP-5146-EN CR InduSoft and ISaGRAF based WinPAC-5000 (English Version of OS) (RoHS)
WP-5146-OD-EN CR InduSoft and ISaGRAF based WinPAC-5000 with Audio (English Version of OS) (RoHS)
WP-5146-TC CR InduSoft and ISaGRAF based WinPAC-5000 (Traditional Version of OS) (RoHS)
WP-5146-OD-TC CR InduSoft and ISaGRAF based WinPAC-5000 with Audio (Traditional Version of OS) (RoHS)
WP-5146-SC CR InduSoft and ISaGRAF based WinPAC-5000 (Simplified Version of OS) (RoHS)
WP-5146-OD-SC CR InduSoft and ISaGRAF based WinPAC-5000 with Audio (Simplified Version of OS) (RoHS)
** The default runtime license (CEView Lite Plus – 300 tags and 3 driver) is installed

Vendor: ICP DAS