Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Bộ lập trình nhúng ICP DAS WP-5146

Lượt xem: 264

WP-5146-EN CR InduSoft and ISaGRAF based WinPAC-5000 (English Version of OS) (RoHS)
WP-5146-TC CR InduSoft and ISaGRAF based WinPAC-5000 (Traditional Version of OS) (RoHS)
WP-5146-SC CR InduSoft and ISaGRAF based WinPAC-5000 (Simplified Version of OS) (RoHS)

Vendor: ICP DAS