Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Bộ lập trình nhúng ICP DAS WP-5147-OD

Lượt xem: 309

WP-5147-OD-EN CR ISaGRAF based WinPAC-5000 with Audio (English Version of OS) (RoHS)

Vendor: ICP DAS