Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Sản phẩm » Bộ lập trình nhúng ISaGRAF based WinPAC-5000 with Audio ICP DAS WP-5147-OD

Bộ lập trình nhúng ISaGRAF based WinPAC-5000 with Audio ICP DAS WP-5147-OD

Lượt xem: 161

WP-5147-EN CR ISaGRAF based WinPAC-5000 (English Version of OS) (RoHS)
WP-5147-OD-EN CR ISaGRAF based WinPAC-5000 with Audio (English Version of OS) (RoHS)

Vendor: ICP DAS