Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Bộ lập trình nhúng ICP DAS WP-5149-OD

Lượt xem: 244

WP-5149-OD-EN CR InduSoft based WinPAC-5000 with WinCE 5.0 and Audio (English Version of OS) (RoHS)
WP-5149-OD-TC CR InduSoft based WinPAC-5000 with WinCE 5.0 and Audio (Traditional Chinese Version of OS) (RoHS)
WP-5149-OD-SC CR InduSoft based WinPAC-5000 with WinCE 5.0 and Audio (Simplified Chinese Version of OS) (RoHS)

 

Vendor: ICP DAS