Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Sản phẩm » Bộ lập trình nhúng InduSoft based WinPAC-5000 with WinCE 5.0 and Audio ICP DAS WP-5149-OD

Bộ lập trình nhúng InduSoft based WinPAC-5000 with WinCE 5.0 and Audio ICP DAS WP-5149-OD

Lượt xem: 154

InduSoft Default Runtime License: 300 Tags, 3 Drivers
WP-5149-EN CR InduSoft based WinPAC-5000 with WinCE 5.0 (English Version of OS) (RoHS)
WP-5149-OD-EN CR InduSoft based WinPAC-5000 with WinCE 5.0 and Audio (English Version of OS) (RoHS)
WP-5149-TC CR InduSoft based WinPAC-5000 with WinCE 5.0 (Traditional Chinese Version of OS) (RoHS)
WP-5149-OD-TC CR InduSoft based WinPAC-5000 with WinCE 5.0 and Audio (Traditional Chinese Version of OS) (RoHS)
WP-5149-SC CR InduSoft based WinPAC-5000 with WinCE 5.0 (Simplified Chinese Version of OS) (RoHS)
WP-5149-OD-SC CR InduSoft based WinPAC-5000 with WinCE 5.0 and Audio (Simplified Chinese Version of OS) (RoHS)

InduSoft Default Runtime License: 1500 Tags, 3 Drivers
WP-5149-EN-1500 CR InduSoft based WinPAC-5000 with WinCE 5.0 (English Version of OS) (RoHS)
WP-5149-OD-EN-1500 CR InduSoft based WinPAC-5000 with WinCE 5.0 and Audio (English Version of OS) (RoHS)
WP-5149-TC-1500 CR InduSoft based WinPAC-5000 with WinCE 5.0 (Traditional Chinese Version of OS) (RoHS)
WP-5149-OD-TC-1500 CR InduSoft based WinPAC-5000 with WinCE 5.0 and Audio (Traditional Chinese Version of OS) (RoHS)
WP-5149-SC-1500 CR InduSoft based WinPAC-5000 with WinCE 5.0 (Simplified Chinese Version of OS) (RoHS)
WP-5149-OD-SC-1500 CR InduSoft based WinPAC-5000 with WinCE 5.0 and Audio (Simplified Chinese Version of OS) (RoHS)

Vendor: ICP DAS