Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Bộ lập trình nhúng ICP DAS WP-5149

Lượt xem: 232

WP-5149-EN CR InduSoft based WinPAC-5000 with WinCE 5.0 (English Version of OS) (RoHS)
WP-5149-TC CR InduSoft based WinPAC-5000 with WinCE 5.0 (Traditional Chinese Version of OS) (RoHS)
WP-5149-SC CR InduSoft based WinPAC-5000 with WinCE 5.0 (Simplified Chinese Version of OS) (RoHS

Vendor: ICP DAS