Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Sản phẩm » Bộ lập trình nhúng Standard WinPAC-5000 with Audio ICP DAS WP-5151-OD

Bộ lập trình nhúng Standard WinPAC-5000 with Audio ICP DAS WP-5151-OD

Lượt xem: 161

WP-5141-EN CR Standard WinPAC-5000 (English Version of OS) (RoHS)
WP-5141-OD-EN CR Standard WinPAC-5000 with Audio (English Version of OS) (RoHS)
WP-5141-TC CR Standard WinPAC-5000 (Traditional Chinese Version of OS) (RoHS)
WP-5141-OD-TC CR Standard WinPAC-5000 with Audio (Traditional Chinese Version of OS) (RoHS)
WP-5141-SC CR Standard WinPAC-5000 (Simplified Chinese Version of OS) (RoHS)
WP-5141-OD-SC CR Standard WinPAC-5000 with Audio (Simplified Chinese Version of OS) (RoHS)
WP-5151-EN CR Standard WinPAC-5000 (English Version of OS) (RoHS)
WP-5151-OD-EN CR Standard WinPAC-5000 with Audio (English Version of OS) (RoHS)
WP-5151-TC CR Standard WinPAC-5000 (Traditional Chinese Version of OS) (RoHS)
WP-5151-OD-TC CR Standard WinPAC-5000 with Audio (Traditional Chinese Version of OS) (RoHS)
WP-5151-SC CR Standard WinPAC-5000 (Simplified Chinese Version of OS) (RoHS)
WP-5151-OD-SC CR Standard WinPAC-5000 with Audio (Simplified Chinese Version of OS) (RoHS)

Vendor: ICP DAS