Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Sản phẩm » Bộ lập trình nhúng PAC with WinCE 7.0 and one LAN port ICP DAS WP-5231-CE7/WP-5231M-CE7

Bộ lập trình nhúng PAC with WinCE 7.0 and one LAN port ICP DAS WP-5231-CE7/WP-5231M-CE7

Lượt xem: 114

WP-5231-CE7 CR PAC with WinCE 7.0 and one LAN port (Plastic Case) (RoHS)
WP-5231M-CE7 CR PAC with WinCE 7.0 and one LAN port (Metal Case) (RoHS)

Vendor: ICP DAS