Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Sản phẩm » Bộ lập trình nhúng PAC with WinCE 7.0、one LAN port、GPS and 3G module (WCDMA) (Metal Case) ICP DAS WP-5231PM-3GWA-CE7

Bộ lập trình nhúng PAC with WinCE 7.0、one LAN port、GPS and 3G module (WCDMA) (Metal Case) ICP DAS WP-5231PM-3GWA-CE7

Lượt xem: 118

WP-5231PM-3GWA-CE7 CR PAC with WinCE 7.0、one LAN port、GPS and 3G module (WCDMA) (Metal Case) (RoHS)

Vendor: ICP DAS