Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Sản phẩm » Bộ lập trình nhúng ICP DAS WP-5238-CE7

Bộ lập trình nhúng ICP DAS WP-5238-CE7

Lượt xem: 213

WP-5238-CE7 CR Win-GRAF based WP-5000 PAC with WinCE 7.0 and one LAN port (RoHS)

Vendor: ICP DAS