Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Bộ lập trình nhúng ICP DAS WP-8131

Lượt xem: 225

WP-8131-EN Standard WinPAC-8000 with 1 I/O slots (English verison of OS)

Vendor: ICP DAS