Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Sản phẩm » Bộ lập trình nhúng InduSoft and ISaGRAF based WinPAC-8000 with 1 I/O slot ICP DAS WP-8146

Bộ lập trình nhúng InduSoft and ISaGRAF based WinPAC-8000 with 1 I/O slot ICP DAS WP-8146

Lượt xem: 161

WP-8136-EN, WP-8146-EN
InduSoft and ISaGRAF based WinPAC-8000 with 1 I/O slot (English version of OS)

WP-8436-EN, WP-8446-EN
InduSoft and ISaGRAF based WinPAC-8000 with 4 I/O slots (English version of OS)

WP-8836-EN, WP-8846-EN
InduSoft and ISaGRAF based WinPAC-8000 with 8 I/O slots (English version of OS)

Vendor: ICP DAS