Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Bộ lập trình nhúng ICP DAS WP-8146

Lượt xem: 256

WP-8146-EN InduSoft and ISaGRAF based WinPAC-8000 with 1 I/O slot (English version of OS)

 

Vendor: ICP DAS