Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Sản phẩm » Bộ lập trình nhúng 1 slots Ethernet WinCE 5.0 Based ISaGRAF WinPAC-8000 ICP DAS WP-8147

Bộ lập trình nhúng 1 slots Ethernet WinCE 5.0 Based ISaGRAF WinPAC-8000 ICP DAS WP-8147

Lượt xem: 187

WP-8137-EN CR WP-8147-EN CR 1 slots Ethernet WinCE 5.0 Based ISaGRAF WinPAC-8000 (OS:Multilanguage) (RoHS)
WP-8437-EN CR WP-8447-EN CR 4 slots Ethernet WinCE 5.0 Based ISaGRAF WinPAC-8000 (OS:Multilanguage) (RoHS)
WP-8837-EN CR WP-8847-EN CR 8 slots Ethernet WinCE 5.0 Based ISaGRAF WinPAC-8000 (OS:Multilanguage) (RoHS)
WP-8137-TC CR WP-8147-TC CR 1 slots Ethernet WinCE 5.0 Based ISaGRAF WinPAC-8000 (OS:Traditional Chinese) (RoHS)
WP-8437-TC CR WP-8447-TC CR 4 slots Ethernet WinCE 5.0 Based ISaGRAF WinPAC-8000 (OS:Traditional Chinese) (RoHS)
WP-8837-TC CR WP-8847-TC CR 8 slots Ethernet WinCE 5.0 Based ISaGRAF WinPAC-8000 (OS:Traditional Chinese) (RoHS)
WP-8137-SC CR WP-8147-SC CR 1 slots Ethernet WinCE 5.0 Based ISaGRAF WinPAC-8000 (OS:Simplified Chinese) (RoHS)
WP-8437-SC CR WP-8447-SC CR 4 slots Ethernet WinCE 5.0 Based ISaGRAF WinPAC-8000 (OS:Simplified Chinese) (RoHS)
WP-8837-SC CR WP-8847-SC CR 8 slots Ethernet WinCE 5.0 Based ISaGRAF WinPAC-8000 (OS:Simplified Chinese) (RoHS)
WP8-GUP-17000 : Upgrade the WP-8xx1 to become WP-8xx7 (or Upgrade the WP-8xx9 to become WP-8xx6)

Vendor: ICP DAS