Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Bộ lập trình nhúng ICP DAS WP-8148

Lượt xem: 228

WP-8148-EN Win-GRAF based WinPAC-8000 with 1 I/O Slot (Multilanguage Version of OS)
WP-8148-TC Win-GRAF based WinPAC-8000 with 1 I/O Slot (Traditional Chinese Version of OS)
WP-8148-SC Win-GRAF based WinPAC-8000 with 1 I/O Slot (Simplified Chinese Version of OS)

Vendor: ICP DAS