Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Bộ lập trình nhúng ICP DAS WP-8149

Lượt xem: 304

WP-8149-EN-G 1 I/O Slot InduSoft based WinPAC-8000 with WinCE 5.0 (OS: English Version)
WP-8149-TC-G 1 I/O Slot InduSoft based WinPAC-8000 with WinCE 5.0 (OS: Traditional Chinese Version)
WP-8149-SC-G 1 I/O Slot InduSoft based WinPAC-8000 with WinCE 5.0 (OS: Simplified Chinese Version)
WP-8149-EN-1500 1 I/O Slot InduSoft based WinPAC-8000 with WinCE 5.0 (OS: English Version)
WP-8149-TC-1500 1 I/O Slot InduSoft based WinPAC-8000 with WinCE 5.0 (OS: Traditional Chinese Version)
WP-8149-SC-1500 1 I/O Slot InduSoft based WinPAC-8000 with WinCE 5.0 (OS: Simplified Chinese Version)

Vendor: ICP DAS