Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Bộ lập trình nhúng ICP DAS WP-8421-CE7

Lượt xem: 235

WP-8421-CE7 Standard WinPAC-8000-CE7 with 4 I/O Slots

Vendor: ICP DAS