Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Sản phẩm » Bộ lập trình nhúng Win-GRAF based WinPAC-8000-CE7 with 4 I/O Slot ICP DAS WP-8428-CE7

Bộ lập trình nhúng Win-GRAF based WinPAC-8000-CE7 with 4 I/O Slot ICP DAS WP-8428-CE7

Lượt xem: 122

WP-8128-CE7 Win-GRAF based WinPAC-8000-CE7 with 1 I/O Slot
WP-8428-CE7 Win-GRAF based WinPAC-8000-CE7 with 4 I/O Slots
WP-8828-CE7 Win-GRAF based WinPAC-8000-CE7 with 8 I/O Slots

Vendor: ICP DAS