Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Bộ lập trình nhúng ICP DAS WP-8431

Lượt xem: 226

WP-8431-EN Standard WinPAC-8000 with 4 I/O slots (English verison of OS)
WP-8431-TC Standard WinPAC-8000 with 4 I/O slots (Traditional Chinese verison of OS)
WP-8431-SC Standard WinPAC-8000 with 4 I/O slots (Simplified Chinese verison of OS)

 

Vendor: ICP DAS