Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Sản phẩm » Bộ lập trình nhúng Standard WinPAC-8000 with 4 I/O slots ICP DAS WP-8441

Bộ lập trình nhúng Standard WinPAC-8000 with 4 I/O slots ICP DAS WP-8441

Lượt xem: 144

WP-8131-EN Standard WinPAC-8000 with 1 I/O slots (English verison of OS)
WP-8431-EN Standard WinPAC-8000 with 4 I/O slots (English verison of OS)
WP-8831-EN Standard WinPAC-8000 with 8 I/O slots (English verison of OS)

Vendor: ICP DAS