Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Bộ lập trình nhúng ICP DAS WP-8446

Lượt xem: 241

WP-8446-EN InduSoft and ISaGRAF based WinPAC-8000 with 4 I/O slots (English version of OS)

 

Vendor: ICP DAS