Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Sản phẩm » Bộ lập trình nhúng Win-GRAF based WinPAC-8000 with 4 I/O Slot ICP DAS WP-8448

Bộ lập trình nhúng Win-GRAF based WinPAC-8000 with 4 I/O Slot ICP DAS WP-8448

Lượt xem: 148

WP-8148-EN Win-GRAF based WinPAC-8000 with 1 I/O Slot (Multilanguage Version of OS)
WP-8448-EN Win-GRAF based WinPAC-8000 with 4 I/O Slots (Multilanguage Version of OS)
WP-8848-EN Win-GRAF based WinPAC-8000 with 8 I/O Slots (Multilanguage Version of OS)
WP-8148-TC Win-GRAF based WinPAC-8000 with 1 I/O Slot (Traditional Chinese Version of OS)
WP-8448-TC Win-GRAF based WinPAC-8000 with 4 I/O Slots (Traditional Chinese Version of OS)
WP-8848-TC Win-GRAF based WinPAC-8000 with 8 I/O Slots (Traditional Chinese Version of OS)
WP-8148-SC Win-GRAF based WinPAC-8000 with 1 I/O Slot (Simplified Chinese Version of OS)
WP-8448-SC Win-GRAF based WinPAC-8000 with 4 I/O Slots (Simplified Chinese Version of OS)
WP-8848-SC Win-GRAF based WinPAC-8000 with 8 I/O Slots (Simplified Chinese Version of OS)
WP8-GUP-18000 Upgrade WP-8×41 to WP-8×48 to support Win-GRAF

Vendor: ICP DAS