Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Bộ lập trình nhúng ICP DAS WP-8449

Lượt xem: 282

WP-8449-EN-G 4 I/O Slots InduSoft based WinPAC-8000 with WinCE 5.0 (OS: English Version)
WP-8449-TC-G 4 I/O Slots InduSoft based WinPAC-8000 with WinCE 5.0 (OS: Traditional Chinese Version)
WP-8449-SC-G 4 I/O Slots InduSoft based WinPAC-8000 with WinCE 5.0 (OS: Simplified Chinese Version)

WP-8449-EN-1500 4 I/O Slots InduSoft based WinPAC-8000 with WinCE 5.0 (OS: English Version)
WP-8449-TC-1500 4 I/O Slots InduSoft based WinPAC-8000 with WinCE 5.0 (OS: Traditional Chinese Version)
WP-8449-SC-1500 4 I/O Slots InduSoft based WinPAC-8000 with WinCE 5.0 (OS: Simplified Chinese Version)

Vendor: ICP DAS