Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Bộ lập trình nhúng ICP DAS WP-8828-CE7

Lượt xem: 229

WP-8828-CE7 Win-GRAF based WinPAC-8000-CE7 with 8 I/O Slots

Vendor: ICP DAS